Çerez Örnek

Tarihçe

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ TARİHİ VE KURULUŞ AMACI

 

Türkiye'de ilk kez Biyokimya Bölümü, Ege Üniversitesi bünyesinde 1978 yılında Kimya Fakültesi içinde "Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü" şeklinde kurulmuştur. Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 18.2.1982'de yürürlüğe girmesinden sonra E.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü içinde yer almış ve iki yılı Kimya Bölümü ile ortak " Biyokimya Ağırlıklı Kimyagerlik öğretim programı şeklinde uygulanmıştır. 1996-97 öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren bağımsız bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pekçok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji, gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ