Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

Misyon Vizyon

Beklentimiz ve Kazancınız
 

Bölümümüze Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında Fen puanı esas alınarak öğrenci kabul edilmektedir. Matematik ve Fen bilimlerine yatkın, araştırmaya meraklı, deney yapma isteği ve yeteneği olan öğrenciler başarı ile verilen programı tamamlayabilirler. Bölümümüzdeki iki yönlendirici programdan birini tamamlayan öğrenci " Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" ünvanlarından birisine sahip olur.


Mezunlarımızın Çalışma Alanları
 

Mezunlarımız gıda, ilaç, tibbi ve kimyasal maddeler,tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laoratuvarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarak gorev alırlar. Şartları oluşturmaları halinde kendi iş yerlerini kurabilirler. İş alanları çoğunlukla gelişmiş bölgelerdedir. Biyokimyanın çeşitli dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Bu da iş bulma olanaklarını, diğer meslek gruplarına göre arttırmaktadır


Bugün ve Yarın
 

21.Yüzyılın biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olacağı kabul edilmektedir. Bilim ve Teknolojinin amacı sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşamdır. Bu nedenle bugün hayal bile edilemeyecek olanakların insanlığın hizmetine sunulmasında en büyük pay gelecekte bu meslek üyelerinin olacaktır. Son yılların Nobel bilim ödüllerinin büyük oranda biyokimyasal çalışmalara verilmiş olması bunun en güzel kanıtıdır. İş olanaklarının, Biyokimya, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojisinde gözlenen gelişmelere paralel olarak yoğunlaşması gelişmiş ülkelerde yayınlanan bilimsel dergilerdeki iş ilanlarının büyük bir kısmının bu alanlara yönelik oluşu ile kanıtlanmaktadır.