Çerez Örnek
canlı destek

Misyon Vizyon

MİSYON

Biyokimya Bilim Dalı’ndaki temel bilgi ve kavramları edinmiş, biyokimya mezunlarının yer aldığı sektörlerde başarılı olan, bireysel/takım çalışması ile problem çözebilen ve sonuçlarını yorumlayabilen, sanayi, teknoloji, enerji ve sağlık gibi alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümünde biyokimya bilgilerini ve çağdaş teknikleri kullanabilen, etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenme bilinci ile  her türlü ortamdan bilgi sağlayan ve paylaşan, yeni fikirlere ve gelişime açık, biyokimya ile ilgili yenilikleri takip eden, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olan, ulusal ve uluslararası paydaşları ile farklı platformlarda etkileşimde bulunabilen mezunlar yetiştirmektir.

           

VİZYON

Sanayi, teknoloji, enerji ve sağlık gibi alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümünde biyokimya bilgilerini ve çağdaş teknikleri kullanabilen mezunalar yetiştiren; uluslarası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan biyokimya bölümlerinden biri olma vizyonu benimsenmiştir.


Beklentimiz ve Kazancınız
 

Bölümümüze Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında Fen puanı esas alınarak öğrenci kabul edilmektedir. Matematik ve Fen bilimlerine yatkın, araştırmaya meraklı, deney yapma isteği ve yeteneği olan öğrenciler başarı ile verilen programı tamamlayabilirler. Bölümümüzdeki iki yönlendirici programdan birini tamamlayan öğrenci " Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" ünvanlarından birisine sahip olur.


Mezunlarımızın Çalışma Alanları
 

Mezunlarımız gıda, ilaç, tibbi ve kimyasal maddeler,tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laoratuvarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarak gorev alırlar. Şartları oluşturmaları halinde kendi iş yerlerini kurabilirler. İş alanları çoğunlukla gelişmiş bölgelerdedir. Biyokimyanın çeşitli dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Bu da iş bulma olanaklarını, diğer meslek gruplarına göre arttırmaktadır


Bugün ve Yarın
 

21.Yüzyılın biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olacağı kabul edilmektedir. Bilim ve Teknolojinin amacı sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşamdır. Bu nedenle bugün hayal bile edilemeyecek olanakların insanlığın hizmetine sunulmasında en büyük pay gelecekte bu meslek üyelerinin olacaktır. Son yılların Nobel bilim ödüllerinin büyük oranda biyokimyasal çalışmalara verilmiş olması bunun en güzel kanıtıdır. İş olanaklarının, Biyokimya, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojisinde gözlenen gelişmelere paralel olarak yoğunlaşması gelişmiş ülkelerde yayınlanan bilimsel dergilerdeki iş ilanlarının büyük bir kısmının bu alanlara yönelik oluşu ile kanıtlanmaktadır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ