Çerez Örnek

Lisans ve Lisans üstü laboratuvarlar

Bölümümüzün olanakları arasında; 


1 adet Öğrenci Laboratuvarı 

1 adet Moleküler Biyokimya Laboratuvarı

1 adet moleküler Modelleme ve Biyoinformatik Araştırma Laboratuvarı

5 adet Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

1 adet Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı

Dekanlık derslikleri kullanılmaktadır. 

1 adet Seminer Salonu 

1 adet Toplantı Salonu  

bulunmaktadır. 

Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı

Enzimoloji, karbohidratlar, proteinler, moleküler biyoloji, besin kimyası, biyoteknoloji, biyofizikokimya, biyokimyada temel teknikler ve klinik kimya gibi biyokimyanın çalışma alanlarına yönelik eğitim amaçlı lisans laboratuvarı

Moleküler Biyokimya Laboratuvarı

Rasyonel ve evrimsel protein tasarımı, enzimlerin stabilite/aktivite özelliklerinin geliştirilmesi, E.coli’de rekombinant protein üretimi, enzimlerin moleküler evrimi, yönlendirilmiş evrim çalışmaları yapılmaktadır.

Moleküler Modelleme ve Biyoinformatik Araştırma Laboratuvarı

Biyolojik öneme sahip molekül ve sistemlerin anlaşılması ve yeni moleküllerin tasarlanması amacıyla hesapsal ve modelleme çalışmaları yürütülmektedir.

Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı

Biyoteknoloji sağlık, gıda, tarım, ilaç, kimya, tekstil ve çevre-enerji ile ilgili alanlar başta olmak üzere farklı ekonomik sektörlerde geniş uygulamalara sahiptir. Çalışmalar, endüstriyel biyoteknoloji çatısı altında tekstil biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi, ve medikal biyoteknoloji (fonksiyonel biyo-malzemeler ve biyopolimerlerin üretimleri, uygulamaları), metabolizma mühendisliği (metabolit profilleme) üzerine odaklanmıştır.

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı I

Protein saflaştırılması ve karakterizasyonu, moleküler evrim, enzim/protein modifikasyonu ve yağ, ilaç, deterjan endüstrilerinde kullanım olanaklarının araştırılması, proteomik çalışmaları sürdürülmektedir.

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı II

Enzim, doku, hücre, antikor-antijen, nükleik asit gibi çeşitli biyolojik materyallerin hücresel görüntüleme, diyagnostik ve terapide kullanım amacıyla hazırlanması ve karakterizasyonu, gıda örneklerinde aflatoksin vb. maddelerin tayinine yönelik yeni teknolojik sistemlerin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı III

Enzim, doku, hücre, antikor-antijen, nükleik asit gibi çeşitli biyolojik materyallerin hücresel görüntüleme, diyagnostik ve terapide kullanım amacıyla hazırlanması ve karakterizasyonu, gıda örneklerinde aflatoksin vb. maddelerin tayinine yönelik yeni teknolojik sistemlerin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı IV

Protein saflaştırılması ve karakterizasyonu, moleküler evrim, enzim/protein modifikasyonu ve yağ, ilaç, deterjan endüstrilerinde kullanım olanaklarının araştırılması, proteomik çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Ege Üniversitesi'nin Öğrencilerine Sunduğu Olanaklar  

 

Kültür ve Sanat

Sosyal Tesisler

Spor Hizmetleri

Öğrenci Toplulukları ve Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Köyü

Kampüs Haritası

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ